مدل کسب‌و‌کار


اولین شرط در هر کسب‌وکاری پایدار و ثبات در آن کسب‌وکار است. مدل‌های کسب‌وکار منطق طراحی ارزش برای یک مخاطب خاص را بیان می‌کنند و این‌که ارزش تولید شده چگونه باید به دست مخاطب مورد نظر برسد و نحوه ارتباط با بازار هدف به چه صورت خواهد بود. این عوامل موجب تولید درآمد خواهد شد و به ما نشان خواهد داد که این درآمد به چه صورت و چگونه برای صاحب کسب‌وکار حاصل خواهد شد. برای تولید ارزش، ارتباط با مخاطب و ارائه ارزش به وی نیاز به منابع خاص، فعالیت‌های مشخص و شرکای کلیدی داریم که این عوامل تعریف‌کننده ساختار هزینه می‌باشند. تیم ما این مجموعه را در قالب یک مدل کسب‌وکار مشخص و متمایز برای شما طراحی خواهد کرد.