چشم‌انداز من


من قصد دارم با حمایت کلیه دوستانم یک تیم تخصصی مشاوره مدیریت در حوزه برند و بازاریابی درست کنم که تا سال 1405 خورشیدی، بتوانیم در استان البرز بهترین باشیم و در راستای رشد و بالندگی دانش برند، بازاریابی، فروش، تبلیغات و تحلیل مدل‌های کسب‌وکارِ شرکت‌های کوچک و متوسط فعالیتی مثال‌زدنی داشته باشیم؛ به طوری که در مورد فرهنگ سازمانی ما، ارزش‌های ما و اینکه چگونه فعالیت می‌کنیم صحبت شود.