وبلاگ

10/03/2021
بازی در فروش

شرکت دادن همه در بازی

یکی از روش‌های فروشنده‌های حرفه‌ای این است؛ زمانی که پیشنهادهایی در مورد فروش ارائه می‌دهند به غیر از خود مشتری، به مشتری‌های دیگر و افرادی که […]
10/03/2021
روش جادویی موفقیت

روش جادویی موفقیت

بسیاری از فروشندگان چه در معرفی کالای خود و چه در تبلیغات تجاری مرتبط با کالایشان روش خود را جادویی دانسته و سعی می‌کنند با استفاده […]
08/03/2021
خردمند

چه کسی خردمندتر است؟

یکی از مسائل اساسی بشری این است که هیچ کس خود را نادان‌تر از دیگری نمی‌داند، بر این اساس فروشنده‌های حرفه‌ای می‌دانند که باید کاری کنند […]
06/03/2021

اغوا کردن

یک قانون نانوشته در بازار این است که اگر بر نیازهای افراد دست گذاشته شود، آنها به حرکت درمی‌آیند. از این نظر فروشندگان حرفه‌ای به خواسته‌ها […]
06/03/2021
نفر اول

تجربه اول بودن

فروشندگان حرفه‌ای می‌دانند که بسیاری از انسان‌ها به علت حس غروری که دارند، علاقه‌مندند به عنوان اولین فردی معرفی شوند که چیزبا ارزشی را یافته است […]