وبلاگ

01/06/2019
۱۰۱ فرمان برای فروش موفق

۱۰۱ فرمان برای فروش موفق

۱۰۱ فرمان برای فروش موفق ۱) فروشنده موفق برای فروش، نیاز واقعی مشتری را سریعا شناسایی می‌کند. ۲) در فروش به مشتریان بالقوه همیشه با این […]
01/06/2019
ويژگی‌های يک فروشنده موفق

فروشنده موفق چه ویژگیها‌یی باید داشته باشد؟

ویژگی‌های یک فروشنده موفق از آنجا که نحوه رفتار فروشنده، تجربه، پوشش و مشتری‌مداری آن در موفقیت سازمان‌ها نقش حیاتی دارد این پرسش همواره مطرح بوده […]
22/05/2019
شرکتهای DHL, FedEx, UPS

مطالعه موردی شرکتهای DHL, FedEx, UPS

مطالعه موردی شرکتهای DHL, FedEx, UPS تا سال ۲۰۰۲ این سه شرکت به عنوان بازیگران اصلی در عرصه خدمات پستی بین‌المللی هسته اصلی کسب‌وکار خود را […]
22/05/2019
شرکت British Petroleum (BP) فراتر نفت

شرکت British Petroleum (BP) فراتر نفت

مطالعه موردی شرکت British Petroleum (BP) فراتر نفت در سال ۲۰۰۰ شرکت BP با سرمایه‌گذاری هفت میلیون دلاری، برنامه تبلیغاتی جدیدی را به منظور معرفی شعار […]
22/05/2019
boo.com

توسعه و شکست کسب‌وکارهای اینترنتی BOO.com

مطالعه موردی توسعه و شکست کسب‌وکارهای اینترنتی BOO.com این شرکت در عرصه فروش انواع لباس‌ها فعالیت می‌نمود، بیش از آن که به هدف خود یعنی فروش […]