وبلاگ

11/12/2017
Continental و United

خطوط هوایی Continental و United   

مطالعه موردی خطوط هوایی Continental و United    دو شرکت بزرگ هواپیمایی آمریکا (Continental و United) با هدف مقابله و کاهش درآمدهای رقیب قدرتمند خود، شرکت […]